RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Hensikten med ROS

 • Sørger for kunnskap om risikosituasjonen på arbeidsplassen
 • Sikrer trygghet på arbeidsplassen
 • Øker trivsel blant medarbeidere

Hvorfor ROS

 • Dokumentasjon på at bedriften er opptatt av kvalitet – Være sikker på at bedriften følger lover og regler
 • Rutinene i orden hvis Arbeidsmiljøtilsynet kommer på besøk
 • Unngå sykemeldinger – Beholde medarbeidere lenger

Hva er ROS

 • En arbeidsprosess som avdekker avvik internt på psykososialt miljø
 • Beslutningsunderlag for eventuelle tiltak
 • Dokumentasjon på at du utfører og er bevisst på HMS arbeidet i bedriften (er i prosess)

Vårt tilbud på Risiko- og Sårbarhetsanalyse

 • Risiko- og Sårbarhetsanalyse i din bedrift; arbeidsprosess som identifiserer og dokumenterer risiki og eventuelle tiltak innenfor HMS – psykososialt miljø – i din bedrift.
 • Her vil du få evaluert og sett behovet for å gi dine medarbeidere kompetanse innen selvforsvar
 • Ta beslutning på hvilke tiltak som gir best verdi for dine medarbeidere, og hvordan du best mulig skal ta vare på dem.

På selvforsvarskursene lærer du

 • å observere, og tidlig avdekke en truende situasjon eller eventuell konflikt.
 • å forstå psykologien i en selvforsvarssituasjon, slik at du kjenner tegnene før en konfrontasjon.
 • å gjøre en vurdering av hvordan du skal unngå en fysisk konfrontasjon
 • å forstå hvordan du skal kunne forsvare deg på en mest mulig effektiv måte.
 • å kjenne de viktigste retningslinjene og paragrafene i lovverket

Kurs

Uøvet: Beskyttelse mot vold og fysisk grensesetting – for personer som ikke er øvet i selvforsvar.
Øvet: Vold og trusler i hverdagen – for personer som er litt øvet eller øvet i selvforsvar.
Tilpasset: Tilpasset deres organisasjon (Prosjekt).

Tilnærming

 • Under selve kurset vil vi fokusere på verbale løsninger, fremfor å komme i en konfliktsituasjon.
 • Vi vil konkretisere handlingsmål og tiltak under og etter kurs.
 • Gjennomføringen baseres på gruppeoppgaver og refleksjon over egen person og reaksjonsmønster.
 • Man avslutter med å utarbeide en handlingsplan for bruk i hverdagen slik at man evner å opprettholde nødvendig handlingsberedskap etter at kurset er ferdig.
 • Det vil bli satt opp en rekke konkrete delmål som er mulig å oppnå på relativt kort tid.

Hvem er våre kurs for 

 • Alle som ønsker en praktisk introduksjon til hvordan å håndtere en konflikt som blir fysisk
 • Alle som ønsker innføring i selvforsvar, og hvordan man reagerer i en vanskelig situasjon
 • Alle som jobber med mennesker og som i ytterste konsekvens kan komme i en konfliktsituasjon

Vi gir deg?

 • Selvinnsikt – selvtillit – personlig utvikling
 • Trygghet til å handle i en vanskelig situasjon
 • Forståelse av ditt eget reaksjonsmønster.

Kompetanseheving

 • å observere, og tidlig avdekke en truende situasjon eller eventuell konflikt.
 • å gjøre en vurdering av mulighetene for en eventuell fysisk konfrontasjon.

Les mer om våre priser og garantier